Deprem bölgesindeki Orman ve Meralar yapılaşmaya açıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AKP’li Cumhurbaşını Erdoğan’ın ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle deprem bölgesindeki ormanlar ve meralar yapılaşmaya açıldı.

ORMANLAR VE MERALAR GÖZDEN ÇIKARILDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan karar bu kaygıyı körükleyecek nitelikte. Yeniden yapılandırılacak şehirlerde ormanlar ve meralar gözden çıkarılmış. Kararda şöyle deniyor: “06/02/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskan alanları; fay hattına mesafesi, zemin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir. Bu belirleme yapılırken gereklilik bulunması halinde 25/2’1988 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı orman kanunun ek 16’ıncı maddesinde belirtilen alanlar da kullanılabilir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here